KÍNH MÀU

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012

Nỗi Lo Ngại Trước Kính Ngoại Nhập


Kính Nổi Trong Nước Lo Ngại Trước Kính Ngoại Nhập và Kính Nhập Lậu

Theo báo cáo thị trường, trong các tháng đầu năm đã có hơn 4 triệu m2 kính được nhập khẩu vào Việt Nam bằng đường chính ngạch, trong đó 75% là hàng nhập khẩu của 8 công ty (7 công ty đóng đô tại miền Bắc). Điều đó cho thấy tại sao thị trường miền Bắc của VFG và Đáp Cầu lại có mức sụt giảm như vậy. Nhưng điểm quan trọng lại là ở cách thức nhập khẩu lượng kính này vào Việt Nam. Trên lý thuyết, sản xuất kính trong nước hiện hành vẫn nằm trong diện được bảo hộ với mức thuế suất nhập khẩu 40% tính trên giá tối thiểu. Tuy nhiên, theo chuyên gia trong ngành thì các quy định không chặt chẽ về việc nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất được tính theo giá trên hợp đồng ngoại thương đang tạo ra kẽ hở cho gian lận nhập khẩu.
Theo quy định trong thông tư 82 của Bộ Tài chính (năm 1997), "Để hàng hóa nhập khẩu được coi là nguyên liệu trực tiếp đưa vào sản xuất, doanh nghiệp phải có dây chuyền sản xuất sản phẩm, thực sự đầu tư và có đủ năng lực để sản xuất sản phẩm có dùng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, phải có ý kiến xác nhận của cơ quan chủ quản". Nhưng mới đây trong một văn bản hướng dẫn thay thế thông tư 82 của chính Bộ này, phần định nghĩa về hàng nhập khẩu dùng làm nguyên liệu cho sản xuất đã được rút gọn thành "các vật tư, nguyên liệu đảm bảo phù hợp với danh mục (nhập khẩu) đã đăng ký với hải quan".
Như vậy với điều kiện mới, các nhà nhập khẩu kính màu xây dựng không phải chứng minh năng lực sản xuất thật sự của mình, mà chỉ cần đăng ký kính làm nguyên liệu cho sản xuất là đủ. Kết quả là các doanh nghiệp đua nhau nhập khẩu kính ồ ạt với danh nghĩa nguyên liệu cho sản xuất để được tính thuế theo hợp đồng ngoại thương. Giá khai báo ở trên các hợp đồng này được doanh nghiệp ghi ở mức thấp nhất, thậm chí tới mức chỉ bằng 1/2 giá kính nhập khẩu kính Trung Quốc thông thường vốn đã thấp để tránh đóng thuế nhập khẩu. "Trên thực tế chỉ có 10-15% là thực sự làm nguyên liệu để gia công tại Việt Nam" - ông Trần Đức Tâm, Phó giám đốc công ty VFG cho biết.
Ngoài nguồn kính nhập khẩu lớn nói trên, có khoảng 2 triệu m2 kính của Trung Quốc đã được nhập lậu vào thị trường miền Bắc từ đầu năm đến nay.
(Theo Đầu Tư)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét